1. Sklep internetowy działający na stronie www.kura-d.pl jest własnością firmy  kura-d.pl Mateusz  Stasik ul. Sądecka 50 34-700 Rabka Zdrój NIP 735-263-85-73 REGON:121207687 kontakt pod nr telefonu 662216764 email manufakturaas@gmail.com.

1.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

2. Wszystkie znajdujące się w sklepie przedmioty są wytwarzane ręcznie i w sposób niepowtarzalny na terenie Polski z użyciem najwyższej jakości materiałów.

3.Złożenie zamówienia odbywa się przy pomocy procedury sprzedaży na stronie sklepu, formularza kontaktowego lub w przypadku indywidualnych zamówień za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres manufakturaas@gmail.com

3.1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą

3.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.3.1.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.3.2.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.3.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

3.3.4. Płatność elektroniczna za pomocą systemu PayPal.

3.3.5. Szybka płatność – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3.3.6 Karty płatnicze- Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3.4. Odstąpienie od umowy następuje, jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni. Sklep po 3 dniach od daty zawarcia umowy wysyła przypomnienie o nie dokonanej płatności.

4. Zdjęcia przedmiotów są poglądowe, zamawiany przedmiot może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu, np. ułożeniem wzoru na tkaninie, wielkością i kształtem namalowanej lub wyhaftowanej części, przy czym dokładamy wszelkich starań aby były możliwie podobne do zaprezentowanego na zdjęciu poglądowym.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi  najczęściej 5 dni roboczych. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Zamówione przedmioty będą wysyłane za pośrednictwem operatora kurierskiego wybranego przez Kupującego

7. W przypadku braku dostępności  towaru Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego oraz zaproponować inne możliwie najbardziej zbliżone produkty.
8. W momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia składanego przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

9. Zwrot towaru, bez podawania przyczyny, możliwy jest do 14 dni od daty otrzymania. Towar należy odesłać listem poleconym lub poprzez paczkomaty Inpost.

9.1 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

10. 

10.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, jeżeli wady się pojawią Kupujący do 14 dni ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawce. Reklamacja dotyczy jedynie towaru wadliwego w  momencie otrzymania przesyłki. Wady powstałe podczas użytkowania nie podlegają reklamacji. kura-d.pl zobowiązuje się do naprawienia towaru lub w przypadku jeśli nie będzie to możliwe do wymiany na nowy lub inny w tej samej cenie. Wadliwy towar należy przesłać na adres Manufaktury przesyłką poleconą na koszt Sprzedawcy.

10.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych za pobraniem.

11.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

12.   DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

12.1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

12.2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

12.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

12.3.1.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym

12. Manufaktura produkuje ręcznie szyte zabawki i ubrania, tworzone jako rękodzieło, każdy z przedmiotów jest inny i jest owocem pracy rąk ludzkich dlatego nie jest on certyfikowany certyfikatem bezpieczeństwa gdyż produkcja nie jest taśmowa. Kura d. stawia na jakość i wyszukuje tkaniny najwyższej jakości dbając w ten sposób o bezpieczeństwo klientów.

13.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2.      Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu